I am a founding member of the Estonian Atlantic Treaty Association / Olen Eesti NATO Ühingu asutajaliige

Miks ja kuidas loodi Eesti NATO Ühing

Aastal 2000, kui Eestil oli selge siht ja võimalus saada lähiajal NATO täieõiguslikuks liikmeks, kujunes väikeses ringis otsus, et Eestisse on kiiremas korras ka NATO-suunaliseks rahvahariduseks tarvis ühendavat organisatsiooni, et tegeleda ühiskonna toetuse tõstmisega Eesti NATO-püüdlustele, ja hiljem NATOga liitumisele. Nii asutati 2. veebruaril 2001 teiste NATO ning partner- ja kandidaatriikide eeskujul Eesti Atlandi Lepingu Assotsiatsioon (EATA) ehk Eesti NATO Ühing. Algatusrühma esimesteks liikmeteks olin mina (sellal välisministeeriumi NATO lauaülem ja siis veel neiupõlvenimega Tiia Kurik), kaitseministeeriumist avalike suhete osakonna tollane peadirektor Madis Mikko ning Riigikogu liikmed Liis Klaar ja Trivimi Velliste. EATA loodi Eesti NATOga liitumist toetava vabatahtliku organisatsioonina, millega said liituda kõik seda eesmärki toetavad inimesed. EATA toimib tänaseni suurepäraselt ning on kasvanud mitmesajaliikmeliseks organisatsiooniks, mis teeb silmapaistvalt head ja aktiivset tööd NATO, ning laiemalt julgeoleku- ja kaitseteemalise rahvahariduse vallas.