Had a great experience working in television as the Editor-in-Chief of “Tallinn Panorama” / Oli hea kogemus töötada telesaate “Tallinna panoraam” peatoimetajana

Here is a story how Luxembourg city started free public transport using Tallinn as a model, and what locals think about it./ Siin näiteks üks lugu sellest, kuidas Luxembourgi linn võttis Tallinna eeskujul kasutusele tasuta ühistranspordi, ning kuidas kohalikud sellesse suhtuvad.