It is a great honour to be one of the establishing members of the Estonian Atlantic Treaty Association / On suur au olla Eesti NATO Ühingu üks asutajaliikmetest

2. veebruaril 2021 sai Eesti NATO Ühing juba 20 aastaseks. Olles selle ühingu üks asutajaliikmetest (idee sai alguse aastal 2000 ning ametlik asutamine toimus aastal 2001) on mul väga uhke ja hea tunne tagasi vaadata selle organisatsiooni võimsalt tegusale ajaloole. Ühing oli, on ja jääb üheks oluliseks keskkonnaks ja vahendiks elanikkonna teavituses ning tegevuses riigikaitse alal. //

VIDEO: 20 years of EATA // Eesti NATO Ühing – 20 aastat aktiivset tegevust

Estonian Atlantic Treaty Association celebrated its 20th birthday on February 2nd, 2021. Being one of its establishing members (EATA was planned already on 2000 and officially established on 2001), I feel very proud of its success during all these years. The oragnisation (EATA) has been, is, and will remain one of the important public environments for information and activities in the field of national defense.

In 2003 Estonia and NATO signed the accession protocols in Brussels. Here I am (in the middle) – a happy young diplomat then – with NATO Secretary General Lord Robertson and Estonian Minister of Foreign Affairs Ms. Kristiina Ojuland // Aastal 2003 kirjutasid Brüsselis Eesti ja NATO alla liitumisprotokollile. Siin ma olen (keskel) – tollal noor ja õnnelik diplomaat – koos NATO peasekretär Lord Robertsoni ja Eesti välisminister Kristiina Ojulandiga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s